APLIKONI PËR VIZË TURISTIKE

Plotësoni formularin e mëposhtëm dhe dërgoni online dhe së shpejti dë të merrni përgjigjën dhe instrukcionet e më tutjeshme reth aplikimin tuaj.

Si të aplikojë?

1

Plotëso formularin

Plotësoni të gjitha hapsirat e kërkuara me kujdes.

2

Dërgo kërkesën

Dërgoni kërkesën e plotësuar online ose na kontaktoni në telefonë.

3

Pritni përgjigjën

Pasi të aplikoni, staffi jonë do të ju përgjigjet.

  FORMA E APLIKIMIT

  3 KUSHTE E RËNDËSISHME!

  PASAPORTA

  Pasaporta me vlefshmëri të pakten 8 muaj.

  MOSHA E APLIKUESIT

  Aplikuesi/ja duhet të jete në moshën madhore mbi 18 vjeç.

  APLIKUES NGA

  MAQEDONIA E VERIUT, KOSOVË, SHQIPËRI DHE MALI I ZI

  Dokumentacionet e kërkuar për të aplikuar për vizë turistike:

  Pasaporta me vlefshmëri të pakten 8 muaj

  Adresa në Arabin Saudite

  Aplikuesi/ja duhet të jetë mbi 18 vjeç

  Bileta vajtje-ardhje

  Sigurim shëndetësor i certifikuar në Mbretërin Saudite

  Pagesa e tarifës së vizës

  Programi i udhëtimit

  Rezervimi i hotelit në Arabin Saudite