RETH NESH

Ajan Travel me traditë 12 vjeçare në organizimin e Haxhit dhe Umres dhe tani është autorizues për Viza Turistike, Visa Pune dhe Visa Umrës për në Arabin Saudite.

Ajan Travel në të kaluarën me emër (Lina Tours), ka organizuar 10 udhëtime Haxhi dhe mbi 40 udhëtime në Umre.

Ajan Travel është ndër agjensionet e parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që ofronë udhëtime Haxhi dhe Umre dhe së shpejti oferta për  destinacion në Kuds.

Misioni ynë

Misioni i Ajan Travel është që të ofroj kushte dhe çmime më të volitshme për klientët që kanë vendosur të udhëtojnë në Mekke, Medine dhe së shpejti në Kuds.

Vizioni ynë

Vizioni ynë është Ajan Travel të ris cilësin dhe zgjërimin me destinacione të reja  për klientët, që dëshirojnë të udhëtojnë me ne.

GALERIA JONË

[st_insta_image user_name=”ajantravelcom” number_image=”6″]